புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு

134

புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்றனர்.

கண்டி ஶ்ரீ தலதா மாளிகை வளாகத்திலுள்ள மகுல் மடுவ மண்டபத்தில் பதவியேற்வு வைபவம் இன்று காலை 8.30 மணியளவில் ஆரம்பமானது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாண நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

26 அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சுகள் மற்றும் 39 இராஜாங்க அமைச்சுக்களுக்கான நியமனங்கள் இன்று இடம்பெற்றுள்ளன.

 1. கோட்டாபய ராஜ்பக்ச – பாதுகாப்பு அமைச்சர்
 2. மஹிந்த ராஜபக்ச – நிதி, புத்த சாசன, மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சர்.
 3. நிமல் சிறிபால டி சில்வா – தொழில் அமைச்சர்.
 4. ஜீ.எல்.பீரிஸ் – கல்வி அமைச்சர்.
 5. பவித்ரா வன்னியாராச்சி – சுகாதார அமைச்சர்.
 6. தினேஷ் குணவர்தன – வெளிநாட்டுள்ளவர்கள் அமைச்சர். 
 7. டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்தொழில் துறை அமைச்சர்.
 8. காமினி லொக்குகே – போக்குவரத்து அமைச்சர்.
 9. பந்துல குணவர்தன – வர்த்தகத்துறை அமைச்சர்.
 10. R.M.C.B. ரத்னாயக்க வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சர்.
 11. ஜனக பண்டார தென்னகோன் – அரச சேவைகள் மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர்.
 12. ஹெகலிய ரம்புக்வல – வெகுசன ஊடக அமைச்சர்.
 13. சமல் ராஜபக்ச – நீர்பாசனத்துறை அமைச்சர்.
 14. டலஸ் அழகப்பெரும – மின்சக்தி அமைச்சர்.
 15. ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்.
 16. விமல் வீரவன்ச – கைத்தொழில்துறை அமைச்சர்.
 17. மஹிந்த அமரவீர – சுற்றாடல்துறை அமைச்சர்.
 18. எஸ்.எம்.சந்திரசேன – காணி அமைச்சர்.
 19. மஹிந்தானந்த அளுத்தகமே – கமத்தொழில் அமைச்சர்.
 20. வாசுதேவ நாணயக்கார – நீர்வழங்கல் துறை அமைச்சர்.
 21. உதய கம்மன்பில – வலுசக்தி துறை அமைச்சர்.
 22. ரமேஷ் பதிரன – பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சர்.
 23. பிரசன்ன ரணதுங்க – சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்.
 24. ரோஹித அபேகுணவர்தன – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர்.
 25. நாமல் ராஜபக்ச – இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர். 
 26. அலி சப்ரி – நீதித்துறை அமைச்சர்.