வெற்றியின் பின்னர் மஹேலவின் கருத்து

13

இந்தியன் பிறிமியர் லீக் இறுதிப் போட்டியின் பின்னர், சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிரதம பயிற்றுவிப்பாளர் மஹேல ஜயவர்தன, அந்த அணி வீரர்களின் ஓய்வறையில் வெளியிட்ட கருத்து இதோ.