இரசிகர்களுக்கு ரஹ்மானின் பிறந்த நாள் பரிசு

78

எழுத்தாளர் என். சொக்கன் எழுதியுள்ள ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் வாழ்க்கை வரலாறு, மின்னூலாகவும் ஒலிப்புத்தகமாகவும் இணையத்தில் இலவசமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

புத்தகத்தை வாசிக்க; file:///C:/Users/Parthiban/Downloads/AR-Rahman_NChokkan_Munner-Publications-6-Inch.pdf