About TKB

teakadaibench.lk எனப்படுவது இலங்கையை தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் இணையதளமாகும். இலங்கையின் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல், சமூக, கலை, கலாசார மற்றும் மக்கள் சார்பு செய்திகள், நிகழ்வுகள் மற்றும் சம்பவங்களை 100 வீதம் உறுதிப்படுத்தி வாசகர்களுக்கு வழங்குவதோடு, விளையாட்டு, சினிமா மற்றும் சர்வதேச செய்திகளையும் சரியான மூலங்கள் ஊடாக உறுதிப்படுத்தி இணையதளத்தின் ஊடாகவும், சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாகவும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட தளமாகும்.

Teakadaibench.lk is the online media platform in Sri Lanka, We cover National and International, Politics, Current Affairs, Sports and Entertainment. teakadaibench.lk with a mission to inform, entertain and news generates fast, creative and exclusive with various sources.